Linggo, Agosto 26, 2012

Wikang Filipino sa Pambansang Kalayaan at Pagkakaisa


ni Pat Villafuerte

Sabayang pagbigkas ng "Wikang Pilipino sa Pambansang Kalayaan at Pagkakaisa"


Bawat buhay, masaya’t malungkot, magulo’t makulay
ay nakalimbag sa pahina ng kasaysayan;
mula sa pagkakasilang patungo sa kamusmusan
maging sa paglaki hanggang sa kamatayan.

Isa-isahin ang buhay ng mga dakilang tao sa daigdig:
ng mga paham, syentipiko, mananaliksik,
o ng mga guro, doktor, abogado, mangingisda’t magbubukid
bawat isa, may mithiin, may pangarap na nais makamit:
ang mailuklok ang pangalan na kasintayog ng langit
at isama sa mga bituing di-masungkit-sungkit.

Iisa ang diwang kanilang pinapanday
iisa ang mithiing sa puso nila’y bumubukal
iisa rin ang himig na kanilang hinihiyaw:
kami’y palayain o bayan kong minamahal.

A, oo nga pala
bilanggo sila ng sariling bayan, may piring ang mata
may busal ang bibig, may gapos-tanikala

Sila’y mga buhay ngunit di-humihinga
sila ang larawan ng masang hinahamak, lumuluha, nagdurusa.

Sa bawat panahon, sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon
may palawakan ng isip, may palitan ng paniniwala
may tagisan ng matuwid,
maging ito’y magbunga ng tuwa, ng lungkot, ng galit.

Sila-sila’y nagtatagpo, kayu-kayo’y nagpapangkat
tayu-tayo’y nag-iisip, nagsusuri, bumabalangkas. 

Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang ginamit
wikang Filipino! Wikang maka-Diyos, makabayan, makatao.
wikang naglalagos sa isipang makabansa
wikang nanunuot sa damdaming makalupa.

At,
paisa-isang dila, parami-raming labi, sama-samang tinig
bumubulong, sumasatsat, humihiyaw, nagngangalit
hinihiling ay kalayaan! katarungan! katarungan! kalayaan!

Ah,
hanggang kailan susukatin?
hanggang kailan bubuhayin?
hanggang kailan maaangkin?


Layang mangusap, layang sumulat
layang mamuhay, layang manalig
layang humalakhak, layang maghimagsik 
maghimagsik! maghimagsik! maghimagsik!

Kasaysayan pala’y mababago isang saglit
sa dakong silangan . . . doon sa silangan 
ang sikat ng araw . . . sumilip, sumikat, uminit
naantig ang diwang inaliping higit
tumibok ang pusong dating di-humihibik
nagising ang ugat ng hapong mga bisig.
bawat isa’y nagkaisang mailantad sa daigdig
ang mga pang-aaping sugat niyaring dibdib. 
sari-saring mukha, magkakabalat, magkakadugo, magkakapatid
sama-samang gumising, magkakapit-bisig, nag-alsa’t tumindig.
lakas ng tao! lakas ng bayan! lakas ng daigdig!
laban sa tirano, sa gahaman, sa mapanupil, sa mapanlupig.

Pangkat-pangkat, sama-sama. kapit-bisig bawat isa
kilala’t di-kilala, kaaway at di-kaaway, mayama’t mahirap, 
matalino’t mangmang, aktibista’t militar. 
nagkaisang ganap sa isang mithiing kapanga-pangarap.
propesyonal at di-propesyonal, manggagawa, kawani, guro,
mangangalakal, estudyante, iskolar, istambay, sundalo,
pulis, drayber, pari, madre, mangingisda’t magbubukid.
nagkaisa,nagkasama, nagkasama, nagkaisa.

Ang wikang ginamit? Wikang Filipino! 
wikang ginagamit sa lahat ng dako
ma-Tagalog, ma-Cebuano, ma-Pangasinan, ma-Ilokano,
ma-Kapampangan, ma-Ilonggo, ma-Waray, ma-Bikolano
ma-Maranao, ma-Tausug, lahat ng ito’y Filipino!
wika ng pagkakaisa, kababayan ma’t dayo
wikang tagapagligtas ng digmaa’t gulo
wikang tagapagtanggol ng lahat ng tao.

1 komento:

  1. Gusto mo ba ng online work?
    Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
    Email me: tirade_uno_23@yahoo.com
    For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

    TumugonBurahin